Kyusho waza

Kyusho waza jsou techniky, kterými útočíme na nervový systém útočníka tak abychom získali výhodu v boji, dostali útočníka pod kontrolu nebo jej přímo vyřadili z boje. Vitální body jsou stimulováný tlakem, krutem, řezání, úderem nebo kombinací výše uvedeného. Vitální body se z hlediska sebeobrany dělí do třech základních skupin taktické, paralyzující a smrtelné. Většina vitálních bodů leží na meridiánech, což jsou energetické dráhy procházející celým našim tělem. Meridiány náleží jednotlivým orgánům lidského těla a nesou jejich jména (meridián srdce, plic, jater, ledvin).

Vital_Points