Historie Daito-ryu Aikijujutsu

Původ Aiki je ve starobylém bojové umění Tegoi. V nejstarším Japonském textu z roku 712 AD, Kojiki “Záznam starověké události”, kde je popsán souboj dvou bohů. Takemidauchi-no-kami, boha  hromů a lokálního boha Takeminakata-no-kami. Takemidauchi-no-kami vrhl Takeminakata-no-kami, který držel jeho ruku s lehkostí jako by to byl rákos.

Kojiki

 

¨

Kojiki “Záznam starověké události”

Další z legend říká, že Aikijujutsu bylo objeveno Teijun Fujiwarou uprostřed 8. století. Teijun Fujiwara byl šestým synem vládce Seiwa a objevil princip aiki “duch harmonie” nebo “harmonie energie”. Předal toto umění svému synu Minamoto a ten zase svým potomkům, kteří byli známí jako Seiwa Genji klan a Aikijujutsu bylo jejich tajným bojovým uměním. Všichni byli muži dějinného významu. Byli generálové velící severní armádě. Seiwa Genji klan, který byl založen synovcem vládce Seiwa, Tsunemoto-oh od kterého učení bylo předáno Minamoto Mitsunaka pak Minamoto no Yoriyoshi a později Minamoto no Yoshimitsu.

Shinra Saburo Minamoto no Yoshimitsu (1056 – 1127)

Shinra Saburo Minamoto no Yoshimitsu je považován za zakladatele Daito-ryu (Velký východní styl). Byl mistrem mnoha bojových umění. Byl básníkem, válečníkem, lékařem a dějepiscem. Je potvrzeno, že zlepšil bojové umění atemi (údery na vitální body těla) a kansetsu (páky na klouby) pitvami mrtvol padlých válečníků a zločinců. Dále se tvrdí, že objevil mnoho metod poutání vězňů tím, že pozoroval pavouky při zamotávání jejich kořisti. Yoshimitsu v dětství pobýval v zámku zvaném Daito v provincii Omi, podle kterého byla nazvána škola Daito-ryu. General Yoshimitsu předal techniky svému synovi Yoshimitsu Yoshikiyu (1075-1149), který pobýval v oblasti Takeda v provincii Kai, kde se jeho rodina usadila na několik příštích století a přijala také jméno Takeda.

Shinra-Saburo-Minamoto-no-Yoshimitsu

 

Takeda Nobutora  (1493-1573)

Vůdce Takeda klanu a panovník provincie Kai. Otec Takeda Katsuchiyo.

Takeda Shingen (1521-1573)

Vyhrál mnoho bitev a v 49 letech, byl jediný vojevůdce s mocí a taktickými schopnostmi, který mohl zastavit Oda Nobunaga. Před jednou z posledních bitev, která měla rozhodnout o vladařovi Japonska, Takeda Shingen  zemřel v  svém bojovém táboře.

 

Takeda_Shingen

Takeda Shingen

 

 

Takeda Katsuyori (1546-1582) 

Takeda Katsuyori se stal vojevůdcem Takeda klanu a pokračova v odkazu jeho otce. Utkal se s jednotkami Tokugawa Ieyasu a Oda Nobunaga u Tokugawa pevnosti v bitvě Nagashino v roce 1575. V poslední bitvě Takeda klanu Temmokuzan 1582 byla kavalerie zničena střelnými zbraněmi jednotek Tokugawa Ieyasu a Oda Nobunaga. Takeda Katsuyori následně spáchal seppuku (rituální sebevraždu) a Takeda klan se už nevzpamatoval z této porážky.

last-battle-of-Takeda-Katsuyori

Poslední bitva Takeda Katsuyori

 

Takeda Kunitsugu (1551-1592)

Takeda Kunitsugu z Minamoto klanu prchl do provincie Aizu a přinesl znalosti Takeda-ryu do Aizu klanu. Aizu a Minamoto klan se následně sloučily.

Pokrevní linie rodu Takeda pokračovala Takedou Kunitsugu, Takedou Chikara, Takedou Nobutsugu a později  dalšími čtyřmi generacemi až po Takeda Soemon (1758-1853), Takeda Sokiči, Takeda Sokaku, Takeda Tokimune.

 

Takeda Soemon (1758-1853)

Vládce oblasti Aizu. Takeda Soemon učil systém známý jako Aiki-In-Yo-Ho (Aiki ying & yang) a je první kdo požil termín Aiki v dobových záznamech Japonské historie bojových umění. Takeda Soemon byl dědeček Sokaku Takedy a instruktorem Tanomo Saigo.

Soemon_Takeda

Takeda Soemon

 

 

Takeda Sokichi (1819-1906)

Takeda Sokichi byl syn Takedy Soemona a otec Sokaku Takedy.

Saigo Tanomo (1829- 1905)

Ministr oblasti Aizu a žák Takedy Soemona. Velitel armády Bitvy o Aizu (Battle of Aizu), kde bojovaly armáda Císaře o síle 15 000 můžu proti armádě Šogunátu o síle 5000 můžů, více na Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Aizu

Saigo_Tanomo

Saigo Tanomo

 

Takeda Sokaku (1859-1943)

Takeda Sokaku se narodil jako druhý syn Takedy Sokichi 10. října 1859 v sídle Takedů v Oike v oblasti Aizu, dnešní prefektura Fukushima. Jako chlapec se učil kenjutsu, bojutsu, sumo a Daito-ryu od svého otce a studoval Ono-ha Itto-ryu Yokikan dojo u mistre Shibuya Toba. Jako malý chlapec chodil pozorovat bitvy Aizu klanu, které probíhlay nedaleko jeho domova.

V roce 1873 cestoval s svým otcem do dojo Sakakibara Kenkichi. Tam studoval Jikishinkage-ryu. V Sakakibara dojo měl Sokaku možnost se setkat a trénovat s mistry meče tehdejší doby a množí bylo členy Tokugawa shogunate’s Kobusho.

Sokaku pilně studoval a stal se mistrem v ovládání různých zbraní jako meč (ken), hůl, shuriken. Pozdějji obdržel licenci umění kopí Hozoin-ryu. Sokaku cestoval po celém Japonsku a mnoha dojo testoval a zušlechťoval své bojové schoponosti.

Sokaku Takeda (1859-1943). Svou školu Daito-ryu Aikijujutsu postavil na odkazu bojových umění klanu Takeda. Sokaku Takeda zasvětil svůj život výuce tohoto tradičního umění napříč celým Japonskem. Učil armádní a policejní důstojníky, nadšence bojových umění a mnoho urozených příslušníků společenské elity. Sokaku Takeda zaujal Daito-ryu Aikijujutsu okolo 30,000 lidí, kteří jsou evidováni v eimeiroku (registr studentů).

Ti studenti, kteří dosáhli vysokého stupně dovednosti Daito-ryu aiki-jujutsu systému byli jmenováni Kyoju Dairi (zastupujícími instruktory). Mezi nejznámější Kyoju Dairi patřili Takuma Hisa, Kodo Horikawa, Yukiyoshi Sagawa, Kotaro Yoshida, Morihai Ueshiba a Okuyama Yoshiharu. Daito-ryu Aikijujutsu položilo základy širokému spektru moderních japonských bojových umění, jakými jsou Aikido, Daito-ryu Takumakai, Daito-ryu Kodokai, Shorinji Kempo, Yoseikan Budo, Hakko-ryu, Hapkido atd., která byla vytvořena studenty či následovníky Sokaku Takedy.

Takeda Sokaku

Takeda Sokaku

Takeda Tokimune (1916-1993)

Pokračovatelem hlavní linie školy Daito-ryu Aikijujutsu se stal jeho Tokimune Takeda (1915-1993), syn Sokaku Takedy. Tokimune Takeda založil asociaci Nihon Daito-ryu Aikibudo a pokračoval ve výuce Daito-ryu Aikijujutsu a Ono-ha Itto-ryu Kenjutsu ve shodě s tradicí klanu Takeda. Tokimune Takeda přispěl k rozvoji Daito-ryu Aikijujutsu a otevřel školu pro mimo japonské studenty.

Takeda Tokimune

Takeda Tokimune