Daito-ryu Aikijujutsu

První zmínky lze najít už v japonské mytologii a hovoří o něm mnoho pověstí. Například podle nejstaršího Japonského textu Kojiki “Záznam starověké události” z roku 712  rozhodlo souboj mezi dvěma bohy. Historicky zdokumentované počátky Daito-ryu sahají do 10. století, kdy na trůn nastoupil císař Seiwa, 56. japonský panovník. Jeho syn Teijun podle legendy objevil a zdokonalil princip Aiki, tj. principy využití energie Ki. Další následníci pak uchovávali prostřednictvím rodu Minamoto tradici umění Aiki pro další generace. Systém Daito-ryu zdědil později klan Takeda-Aizus, válečná frakce rodu Minamoto. V Aizu se tento bojový styl nazýval Oshikiuchi a byl vyhrazen pouze pro elitní válečníky vyšší šlechty. Styl Daito-ryu se nikdy nevyučoval ani neukazoval na veřejnosti. Bojová učení školy byly předány tajně v rámci rodiny Takeda až do současnosti. 36. Soke, Tokimune Takeda (1915-1993), se rozhodl rozvíjet tyto úžasné sebeobranné techniky v celém světě a ke konci roku 1988, přijal první zahraniční studenty. Cílem školy je předat správným způsobem učení obdržené od Takeda Tokimune, který jej obdržel od svého otce Takeda Sokaku (1859 -1943), 35. Soke.

Daito-ryu je škola, která učí kompletní systém boje japonských samurajů, zahrnuje techniky umění těla i ovládání různých zbraní. Atemi waza (kopy, údery pěsti, lokty, koleny atd.), nage waza (hody), Semei waza (škrcení), kansetsu waza (páky na klouby), kyusho waza (tlaky a údery na vitální body lidského těla) a Aiki-no-jutsu (hody pomocí aiki), student se učí ovládat zbraně bushi (katana, Yari, bo, tessen, jutte, kodachi, shuriken, atd.). Techniky Daito-ryu jsou sepsány a seřazeny ve speciálních seznamech nazvaných Mokuroku, který má většina škol bujutsu. Seznamy se liší podle jednotlivých odvětví Daito-ryu a dochází k vytváření různých henka – variant technik. Při tréninku nejsou studentovi podrobně vysvětleny principy jednotlivých technik a tak záleží pouze na samotném studentovi, aby tvrdou prací a intenzivním studiem nalezl jejich podstatu a význam. Techniky této školy jsou prováděny po malých kruzích a mají rychlý závěr. Daito-ryu je systém boje japonských samurajů a proto cílem techniky je přežít danou situaci. Neutralizace je pouze prostředkem pro zajetí nepřítele. Bolest a údery jsou důležité pro provedení technik Daito-ryu. Daito-ryu by nemělo být považováno jenom za zálibu, ale mělo by být pro opravdového studenta životní filozofii a cestou. Pokud se žák tomuto umění nevěnuje celým svým srdcem, pouze ztrácí čas svůj i svého učitele.

Takeda Sokaku

Takeda Sokaku (1859 – 1943)

Takeda Tokimune

Takeda Tokimune (1915 – 1993)